Utorak, listopad 9th, 2018

 

Vlada FBiH se vraća istraživanju nafte

Raspisan tender za izbor konsultanta Nakon dva neuspješna pokušaja Vlada FBiH želi da pronađe stručnog konsultanta koji bi joj pomogao da raspiše međunarodni tender za dodjelu koncesije za istraživanje nafte i gasa u Federaciji BiH. Tako je Federalno ministarstvo industrije, energije i rudarstva objavilo treći tender za nabavku stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH. Od konsultanta se očekuje lzrada Plana aktivnosti za realizaciju usluga, priprema i organizovanjeRead More


Zaplovite minulim vremenima

Stare fotografije i razglednice bh. gradova Evo prilike da zaplovimo nekim starim vremenima kroz čaršije lijepe Bosne i Hercegovine, pogledamo stari svijet, ulice nekih bh. gradova koje, sigurni smo, više ne možete prepoznati. Stare razglednice i fotografije sa Facebook stranice Stare slike BiH gradova koja se bavi prikupljanjem isključivo starih fotografija bh. gradova.  Moto je da se sačuva ljepota starih vremena. Zaplovite minulim vremenima kroz našu fotogaleriju.