Imena 98 zastupnika u Parlamentu FBiH

Poznato je 98 zastupnika koji su dobili povjerenje građana Federacije BiH za ulazak u Parlament Federacija BiH.

Stranka demokratske akcije (SDA): Asim Kamber, Husein Rošić, Hamdija Abdić, Rahim Gadžić, Ibrahim Zukić, Samira Begić, Denijal Tulumović, Edita Mazić, Miralem Galijašević, Suad Kaknjo, Adisa Kokić-Hinović, Mirsad Zaimović, Mirza Ganić, Eldar Čomor, Adnan Efendić, Melika Mahmutbegović, Mirsad Peco, Senad Mašetić, Osman Ćatić, Salmir Kaplan, Sebija Izetbegović, Asim Sarajlić, Salko Bukvarević, Kenela Zuko, Salko Zildžić, Ismet Osmanović, Zijat Mušić i Halima Crnica (ukupno 28 mandata)

Socijaldemokratska partija (SDP) BiH: Albin Muslić, Mujo Hasić, Nedžad Šečić, Zlatko Ercegović, Meliha Bijedić, Hasan Muratović, Senaid Begić, Elvir Karajbić, Jasmina Zubić, Damir Mašić, Nijaz Helez, Zoran Mikulić, Irfan Čengić, Lana Prlić, Ivan Boban i Mira Grgić (ukupno 16 mandata)

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH: Marijan Klaić, Josip Martić, Marinko Čavara, Lidija Bradara, Boris Marjanović, Jelka Milićević, Mladen Bošković, Goran Opsenica, Dario Knezović, Stanko Musa, Ivica Pavković, Petar Galić, Ante Baković, Ivan Musa i Delfa Dejanović (ukupno 15 mandata)

Demokratska fronta (DF): Zeid Mujić, Bahrudin Šarić, Alma Kratina, Hajrudin Žilić, Nihad Čolpa (GS), Mara Đukić, Ahmed Džubur, Samer Rešidat, Dževad Adžem i Amra Kunovac (ukupno 10 mandata)

Savez za bolju budućnost (SBB): Azra Hadžić-Bećirspahić, Adin Huremović, Zlatko Kravić, Faika Mujanović – Glamočanin, Mirsad Kacila, Sanela Prašović-Gadžo, Munib Jusufović i Šemsudin Kavazović (ukupno osam mandata)

Naša stranka (NS): Sabina Ćudić, Nasiha Pozder, Mirsad Čamdžić, Amela Kuskunović, Sanela Klarić i Želimir Bukarić (ukupno šest mandata)

Pokret demokratske akcije (PDA): Husein Topčagić, Elzina Pirić, Safer Demirović i Azmir Husić (ukupno četiri mandata)

Nezavisni blok (NB): Eldin Vrače, Amer Obradović, Dženana Hodžić i Elmedin Voloder (ukupno četiri mandata)

Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA): Irfan Durić i Tahir Nuhić (ukupno dva mandata)

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 1990: Luka Faletar i Boro Krišto (ukupno dva mandata)

Narod i pravda (NP): Nermin Muzur i Goran Akšamija (ukupno dva mandata)

Laburistička stranka (LS): Mirvet Beganović (jedan mandat)

Zastupnički dom Parlamenta FBiH sastoji se od 98 zastupnika, koji se biraju demokratskim putem na direktnim izborima, tajnim glasanjem, na teritoriju cijele Federacije BiH, u skladu s Ustavom Federacije BiH i Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Mandat zastupnika u Zastupničkom domu je četiri godine.« (Previous News)Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *