Državni službenici zgrću novac u komisijama

Selmir Kovač direktor je Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Osim gotovo 3.000 KM plaće, Kantonalno ministarstvo saobraćaja mjesečno mu isplaćuje i 500 maraka za rad u komisiji. On je voditelj Jedinice za implementaciju projekta izgradnje I i IX transverzale u Sarajevu. Iako mu je to, kao čelniku Direkcije, u opisu radnog mjesta, dodatno je plaćen i radom u komisiji.

Osim Kovača, članovi Jedinice su i uposlenik Ministarstva Emir Hota te mahom državni službenici Marko Tolić, Damir Lukić, Ismar Jusufspahić, Elvedina Ademović i Sabina Tufo. Sekretar Jedinice je Neven Jaković. Članovi mjesečno dobivaju po 300 maraka, a Jaković 200.

Ovo je samo jedna od šest komisija koje su formirane u Ministarstvu saobraćaja.

Detaljni podaci 

Podaci su ovo iz dokumenta koji je ministar saobraćaja Adnan Šteta dostavio zastupnici u Kantonalnoj skupštini Bibiji Kerla kao odgovor na poslaničko pitanje. Tražila je detaljno podatke o broju komisija i imenima članova.

Zanimljivo je to da se primanja u komisijama kreću i do 900 KM mjesečno, a angažirani su uglavnom državni službenici i vanjski saradnici, najčešće službenici drugih institucija. Pojedini su članovi i po tri i više komisije.

U Ministarstvu saobraća, nadalje, postoji i Tim za praćenje realizacije projekta „Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta“. O tome brinu Muamer Kukan, Emir Hota i Vahidin Džaltur. Naknadu od nevjerovatnih 900 KM mjesečno prima samo Džaltur kao vanjski član.

Emir Hota je voditelj Jedinice za implementaciju projekta „Javni gradski prijevoz u Sarajevu“ i mjesečno prima 500 KM. Član je opet Muamer Kukan, a tu su i Mirza Husić, Esad Mujagić, Amina Moćević, Marko Bosnić i Amela Šačirbegović, koji mjesečno zarade po 300 KM, a sekretarica Jedinice Tijana Bajrić 200 maraka.

U Komisiji za popis sredstava, potraživanja i obaveza budžetskih korisnika Ministarstva saobraćaja bili su Jasmina Bajramović, Amela Šačirbegović, Alma Zubović i Hatidža Brkić, dok je Naida Tukić bila sekretar. Za taj su posao svi dobili po 200 KM.

Stručna komisija za izradu prijedloga mreže linija javnog prijevoza putnika KS radila je besplatno. Članovi su Muamer Kukan, Željko Matoc, Tarik Bašović, Hajrudin Omerbegović, Hasan Bašić i Muhamed Šačiragić. Naknadu nisu dobili ni članovi Komisije za pripremu Nacrta zakona o javnom prijevozu putnika u KS Muamer Kukan, Emir Hota, Amina Čadro, Hatidža Brkić i Jasminka Strik.

Zbog obima posla, više komisija ima Ministarstvo za boračka pitanja. Komisiju za dodjelu jednokratne novčane pomoći čine predsjednica Mahira Imamović, članovi Husein Ćordić i Đemajil Cvrk, te sekretarica Zlata Hajrulahović. Imamović prima 200 KM mjesečno, Ćordić 300, Cvrk 200, a Hajrulahović 160 KM.

Sekretaru za stručnost 350 KM

Stručni tim za izradu Programa zapošljavanja boračke populacije u KS čine predsjednica Belma Adilović i članovi Muhamed Bekto, Samila Mujaković-Zenunović, Derva Husejnović, Elvedin Zečević i sekretar Salem Spahović. Adilović ima 350 KM mjesečno, Bekto 300, Mujaković-Zenunović, Husejnović i Zečević po 250, a Spahović 200 KM. Adilović je, inače, sekretar Ministarstva, a Bekto v. d. direktora Službe za zapošljavanje KS.

U Komisiji za dodjelu stanova u vlasništvo ili dodjelu stanova na korištenje za predsjednicu je imenovana Lejla Mujkanović-Krka, dok su članovi Belma Adilović, Ibrahim Mašić i sekretar Mahira Imamović. Mujkanović-Krka, Adilović i Mašić primaju po 300 KM, a Imamović 210 KM.

Po 200 KM primaju Velid Imamović, predsjednik Komisije za rješavanje zahtjeva, te članovi Emir Handžić, Elzira Arifhodžić i Rasim Duraković, sekretar.

U Komisiju za javne nabavke imenovani su uposlenici Ministarstva. Predsjednik je Osman Smajlović, a članovi Belma Adilović, Velid Imamović, Samila Mujaković-Zenunović i Dražen Baćić. Naknada će im biti utvrđena posebnim aktom.

Komisija za provođenje javnog poziva za (su)finansiranje programa i projekta kantonalnih i drugih boračkih udruženja za ovu godinu ima šest članova, uposlenika Ministarstva. Svi rade besplatno. Predsjednica je Belma Adilović, a članovi Velid Imamović, Osman Smajlović, Samila Mujaković-Zenunović, Derva Husejnović i sekretar Mia Behram.

Odbor za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilaćkog rata 1992.-1995. godine i NOR-a 1941.-1945. godine na području KS čine Osman Smajlović kao predsjednik, a članovi su Nedžad Škrijelj, Željko Panić, Enver Cićko, Zijad Bradić i Rasim Duraković. Smajlović prima 250 KM, Škrijelj, Panić, Cićko, Bradić i Duraković po 200 KM.

Naknada će biti utvrđena posebnim aktom članovima Komisije za odobravanje banjskog i klimatskog liječenja, dodjele jednokratne pomoći za nabavku lijekova, ortopedskih pomagala, sanitetskog materijala i liječenja u zemlji i inozemstvu. U ovoj komisiji su Elvira Karasalihović-Džambasović, Amra Zahiragić, Sakib Korać i Dževad Ćesko.

Tarik Jazvin, predsjednik Komisije za procjenu oštećenja individualnih stambenih jedinica i kontrolu ugradnje građevinskog materijala, mjesečno prima 450 KM, dok članovi Muhamed Handžić, Salem Spahović i Rasim Duraković dobivaju po 400 maraka.

U Ministarstvu za rad, raseljena lica i izbjeglice postoji Komisija za popis sredstava, potraživanja i obaveza za 2018. godinu. Elma Jašarevič je predsjednica, a članovi su Fatima Mastalica, Vildana Karišik i Lirija Ademi. Dobile su po 200 KM.

Jedno ministarstvo, 11 komisija 

U Ministarstvu privrede KS formirano je 11 komisija. Komisija za javno-privatno partnerstvo imenovana je na četiri godine, a ostale su privremene. Manje-više, u svim komisijama vrte se isti članovi.

Mjesečnu naknadu četiri godine kao članovi Komisije za javno-privatno partnerstvo primaju Muamer Halilbašić (predsjednik), Samir Sofo, Adnan Begić, Azemina Njuhović, Tarik Bašović, Zahid Pita i Alen Katović.

Članovi Komisije za koncesije u postupku dodjele koncesije za korištenje vode Ramićkog potoka u Pazariću su Samir Muhamedagić (predsjednik) i Senad Mahmutović, Eldar Proha, Nedžad Mekić, Nurija Memić te Zlatan Mujak.Stručni tim za pregovore s firmom TBG za dodjelu koncesije za eksploataciju vode čine predsjednica Emina Hadžić i članovi Nedžad Mekić, Nurija Memić, Ćamil Kozić, Dževad Čićić i Fadila Bošnjak.

Stručni tim za pregovore s firmom „Termalna rivijera“ za dodjele koncesije za eksploataciju vode čine predsjednica Emina Hadzić i članovi Nedžad Mekić, Nurija Memić, Ćamil Kozić i Nermina Udvinčić.

U Komisiji za koncesije u postupku dodjele koncesije za hidrocentralu u Podlugovima imenovani su predsjednik Nurija Memić i članovi Salih Krnjić, Belma Beširović, Semir Hasanović, Muamer Mešetović i Nermina Hadžić, dok su u Komisiji za dodjelu koncesije za izgradju i korištenje hidroenergetskog objekta u Ljubnićima na rijeci Bosni Nurija Memić, Salih Krnjić, Belma Beširović, Tea Dautčehajić, Velid Fazlić i Nermina Hadžić.

Jovan Sredojević (predsjednik) i članovi Ćamil Kozić, Aida Godinjak, Semir Hasanović, Zlatan Mujak i sekretar Azra Midžić imenovani su u Komisiju u postupku dodjele koncesije za eksploataciju dolomita u Rakovici.

Stručni tim za pregovore s preduzećem „Poljoprivredno dobro Butmir“ za dodjelu koncesije za eksploataciju pitke vode čine predsjednica Hata Milišić, Nedžad Mekić, Ćamil Kozić, Dževad Čićić, Enisa Macić i Zlatan Mujak.

U Komisiji za izradu izmjena Zakona o koncesijama imenovani su za predsjednicu Izeta Avdić, a za članove Azra Ahmetspahić, Nurija Memić, Zlatan Mujak i sekretar Fadila Bošnjak.

Isti posao, ali za izmjenu Zakona o vodama činili su predsjednica Izeta Avdić, a članovi Senad Nović, Nurija Memić, Enisa Macić i sekretar Fadila Bošnjak.

Izmjene Zakona o rudarstvu priprema komisija čiji je predsjednik Kemal Gutić, a članovi su Nail Jusupović, Adnan Aganović, Azra Midžić, Izeta Avdić i sekretar Fadila Bošnjak.Svi predsjednici komisija u Ministarstvu privrede primaju od 400 do 500 maraka mjesečno, članovi 90 posto tog iznosa, a sekretar 50 posto.

Grgić, Ljubijankićć, Arslanagić…

U Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo formirane su dvije komisije. Onu za provođenje javnog poziva za (su)finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša čine Mia Maslo-Kapidžić, Mira Grgić i Jasmina Zelić-Hadžiomerović. U Komisiji za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana imenovani su Višnja Ljubijankić, Tatjana Krbanjević i Adnan Arslanagić. U dopisu Ministarstva navedeno je da ne primaju naknadu.

Za članstvo više od prosječne penzije

U Ministarstvu finansija postoje dvije stalne komisije. Jedna za poslove izrade i distribucije administrativnih i sudskih taksenih maraka u sastavu Muamer Kutlovac, Jasmina Kaljanac, Hajrija Jusufović, Amira Bilajac, Nihad Šeta i Tahir Džogović. Mjesečno primaju po 300 KM.

U Komisiji za rješavanje po prigovorima su Dževad Mandžo, Džemal Salkunić, Adnan Čehajić, Zejna Avdić, Sanel Gazija i Nihad Kurtić. Za članstvo su nagrađeni po 500 maraka mjesečno, što je više od prosječne penzije.






Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *