Kamena kugla u Podubravlju i dalje privlači na hiljade turista

Dolaze da meditiraju i crpe pozitivnu energiju iz prirode

Priča oko najveće kamene kugle ikada pronađene na svijetu u naselju Podubravlje u Zavidovićima počela je prije četiri godine.

Slučajan pronalazak, otkopavanje, uređenje i osiguranje terena te dolazak hiljada turista u toku jedne godine bio je i još je svojevrstan životni obrat o kojem Suad Keserović nije mogao ni sanjati.

Uložen trud

Keserović je vlasnik parcele na kojoj je kugla pronađena, sam je pokrenuo projekt uređenja i pretvaranja lokacije u turističku atrakciju koju obilaze turisti iz cijelog svijeta. Kamena kugla je promjera 3,5 metara, a o njenim energetskim svojstvima svjedoče brojni prirodnjaci, ali i naučnici.

Izostala pomoć

Nažalost, saznajemo da ne postoji konkretnija pomoć zajednice da ovaj turistički fenomen bude još prepoznatljiviji i pristupačniji. U prvom redu neophodna je infrastrukturna podrška. Problem je nedostatak ulične rasvjeta, i to samo kilometar od centra grada, cesta, trotoari.

– Jedna od posljednjih turističkih posjeta bila je posebno zanimljiva. Naime, 45 turista iz deset zemalja svijeta provelo je sedam dana čisteći i uređujući prostor oko kamene kugle, ali i meditirajući po nekoliko sati dnevno.

Keserović: Veliki planovi

Energetski elementi

Na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli obavljeno je određivanje gustoće čvrstih čestica i utvrđena je masa kugle od 37,32 tone. To je dosad najveća kamena kugla. Urađena je i petrografska (makroskopska i mikroskopska) analiza i utvrđeno je da je tekstura masivna s prisustvom kvarca, muskovita, oksida gvožđa, magnetita, a karbonatna osnova je bazalni cement, što je dokaz prisustva energetski aktivnih elemenata.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *