EU uvodi novo pravilo za Balkan: Odobrenje pa u Šengen

Državljani zemalja Zapadnog Balkana ubuduće će za putovanje u “šengenski prostor” morati prethodno da traže odobrenje od nadležnih službi EU.

To će morati da čine, iako će i dalje biti oslobođeni vađenja viza.

Iz Odbora za građanske slobode Evropskog parlamenta je rečeno da je cijeli postupak “složen” i da bi “sistem, ukoliko bude usvojen, mogao da stupi na snagu tek početkom 2020. godine”.

Odobrenje će se tražiti ispunjavanjem elektronskog fomulara, a odgovor EU će stizati u roku od najkasnije 72 sata, ali će onima za koje se utvrdi da predstavljaju opasnost po sigurnost EU biti odbijena dozvola za putovanje, navodi se u prijedlogu za uspostavljanje novog Evropskog sistema za odobravanje putovanja (ETIAS).

Takav prijedlog Evropske komisije potvrdio je Odbor za građanske slobode (LIBE) Evropskog parlamenta, a pošto ga u EP usvoje sva nadležna tijela, biće proslijeđen na usvajanje Vijeću ministara EU, rekao je agenciji Beta u Briselu jedan zvaničnik odbora LIBE.

Prema prijedlogu, građani država Zapadnog Balkana i drugih zemalja kojima nisu potrebne vize za putovanje u “šengenski prostor” EU bez unutrašnjih granica moraće za uslugu prethodne provjere da plate 10 eura, ali će taj trošak pokrivati razdoblje za putovanja od tri godine, odnosno dok traje važnost pasoša.

Od plaćanja ove dažbine će biti oslobođene osobe mlađe od 18 i starija od 60 godina, članovi porodica državljana EU, kao i studenti i naučno osoblje.

Predstavnica za štampu odbora LIBE Estefanija Nariljos je Beti rekla da bi cijeli postupak u EP trebalo da se okonča do kraja godine, a potom će o sistemu ETIAS konačnu odluku donijeti Vijeće ministara EU.
Ali postupak je složen i, objasnila je portparolka LIBE, sistem bi mogao stupiti na snagu za najmanje dvije godine, vjerovatno tek početkom 2020. godine.

Građani Zapadnog Balkana koji žele da putuju i ne treba da vade vize za “šengenski prostor” EU će prethodno morati da traže odobrenje putem elektronskog formulara u kojem će, pored ličnih i podataka o pasošu, morati da navedu i adresu boravišta u Uniji, tamošnje podatke za kontakt i zemlju ulaska u EU.
Takođe će morati da “vlasti EU obavjeste o tome da li su bili osuđivani za ozbiljne kriminalne prekršaje (terorizam, seksualnu eksploataciju djece, trgovinu ljudima ili drogom, ubistva i silovanja), kao i o boravku u specifičnoj zoni sukoba ili odluci da napuste neku zemlju, i to sve za posljednjih deset godina”.

U obrazloženju prijedloga za ETIAS se podvlači da će “ovaj sistem omogućiti ranu proveru putnika kojima nije potrebna viza i onima za koje se ustanovi da za EU predstavljaju opasnost kad je riječ o sigurnosti ilegalnoj imigraciji ili prijetnji epidemijskih bolesti, odobrenje će biti uskraćeno”.

Elektronski formular s molbom osobe da putuje bez viza u šengensku zonu će automatski biti provjeren u bazama podataka EU, uključujući Šengenski informacioni sistem (SIS), Sistem ulaska/izlaska, kao i preko baza evropske policijske službe Europol i Interpola, “kako bi se provjerilo nije li putni dokument izgubljen, ukraden ili je za tom osobom izdat nalog za hapšenje”, navodi se u obrazloženju predloga za ETIAS.

Od osobe koje traži odobrenje za putovanje u “šengenski prostor” EU, kako je navedeno, može biti zatraženo da pruži dodatne informacije, a u izuzetnim slučajevima i zahtjev za razgovor.

“Ako tražiocu odobrenje bude odbijeno, biće izvješten o razlozima i uživaće pravo žalbe, putem suda”, stoji u prijedlogu.

Izvjestilac u odboru LIBE za uvođenje sistema ETIAS, poslanica Kinga Gal, je izjavila da će taj mehanizam “znatno doprinijeti jačanju sigurnosti EU i snažnijem i djelotvornijem sistemu zaštite granica i sigurnosti”.

Evropska komisija je stavila do znanja da sada ima 60 zemalja čijim građanima nije potrebna viza za ulazak u EU, a očekuje se da će šengenske granice u 2020. preći 39 miliona stranaca.« (Previous News)Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *