Priče kroz Mostar i Hercegovinu (Video)

Drežnica je zasebna prediona cjelina u sklopu sjeverozapadnog dijela opštine Mostar i pripada geografskoj cjelini planinskog dijela Hercegovine. Prva saznanja o Drežnici nalazimo u često teško pristupačnim putopisima i izvještajima školovanih pojedinaca koji su ostavili zabilješke o svojim impresijama nakon kratkih posjeta ovoj oblasti.
Sa stanovišta geografskog smještaja i ekonomsko-geografskog položaja Drežnica u sklopu sjevernog dijela opštine Mostar pripada geografskoj cjelini planinskog dijela Hercegovine. Reljef je izražen masivima kraških planina Prenja, Čvrsnice i Čabulje, koji se spuštaju u kanjonske doline rijeke Neretve, Drežanjke i Dive Grabovice.
Nedavno su stručnjaci Zemaljskog muzeja, na poziv Turističke zajednice općine Mostar-Sjever, pregledali nekropole stećaka. Administrativna općina Mo-star-Sjever proteže se od Vrapčića na jugu prema visoravni Pločno, na istoku obuhvata istočne obronke Velikog Ruj išta, prolazi između Crne Gore i Ruj išta, zatim uključuje Porim i dijelove Prenja, te otprilike u visini Aleksina Hana skreće ka Neretvi.
Srednjevjekovna župa Drežnica nalazila se u porječju male rječice Drežanke, desne pritoke rijeke Neretve. Kao župa poznata je od početka XV vijeka (1408. godine). Kada je ova župa pala u ruke Osmanlija, ne može se tačno utvrditi. Vjerovatno se to desilo u onom silnom naletu Osmanlija na široke prostore Bosne i Hercegovine u šestoj deceniji XV vijeka.

Izvor: (Dragan Gugo Koso)


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *