VIP osobe u BiH obezbjeđenje prati 24 sata na dan

Članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i ministri u Vijeću ministara, predsjedavajući i zamjenici domova Parlamentarne skupštine BiH, predsjednik Suda BiH, te glavni tužilac Tužilaštva BiH samo su neke od VIP osoba koje u BiH prati obezbjeđenje 24 sata na dan, potvrđeno je u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

“U skladu sa važećim propisima Direkcija osigurava i druge VIP ličnosti u skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH i procjenom njihove ugroženosti. Direkcija također osigurava i državne objekte BiH, diplomatsko-konzularna predstavništva u BiH kao i strane delegacije u posjeti Bosni i Hercegovini”, naveli su iz ove direkcije.

Iako smo od ove institucije zatražili podatke o troškovima ovog obezbjeđenja, što u konačnici plaćaju poreski obveznici, iz direkcije nisu željeli precizirati troškove te su naveli da se “finansiranje osiguranja VIP osoba i objekata kreće u okviru odobrenog budžeta”.

No, šta zapravo stoji budžetu? Uvidom u ovogodišnje planirane troškove došli smo do podataka da je za plate i druge naknade uposlenicima u ovoj direkciji planirano povećanje. Naime, u 2017. godini u ovu svrhu potrošena su 20,2 miliona KM, a za 2018. godinu planirano je 21,9 miliona KM

U ovoj godini predviđeno je i dodatnih 4,4 miliona za naknade troškova zaposlenih. Za usluge goriva i prevoza planirano je 400.000 KM.

U Direkciji smo saznali i šta zapravo podrazumijeva VIP osiguranje zvaničnika u BiH.

“Direkcija sve kadrovske potencijale i materijalno tehnička sredstva angažuje na osiguranju VIP osoba i objekata. Osiguranje VIP osoba vrši se kroz neposredno fizičko osiguranje-bliska zaštita, neposredno fizičko osiguranje u kretanju, kao i fizičko i tehničko osiguranje po mjestu rada i mjestu stanovanja”, zaključili su iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *