Main Menu

Utvrđen Prijedlog Budžeta FBiH za 2022. godinu u iznosu 5,5 milijardi KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. godinu u iznosu od 5.535.108.213 KM i veći je za 53,8 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.

Strukturu predloženog Budžeta za 2022. godinu karakterizira rast poreznih prihoda, posebno iz doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, te od indirektnih poreza. Na drugoj strani, planiran je porast iznosa kapitalnih transfera i izdataka za nabavku stalnih sredstava. Povoljna situacija s revidiranim projekcijama prihoda, kao i manje planirani izdaci, pogodovali su značajnom smanjenju planiranih primitaka u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

Dakle, ukupni prihodi od poreza projicirani u Budžetu za 2022. godinu iznose 3.947,6 milionna KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 441,5 miliona KM ili 13 posto. Posebno se to odnosi na prihode koji se prikupljaju iz doprinosa za PIO, koji su planirani u iznosu od 2.219 miliona KM, te prihode od indirektnih poreza s jedinstvenog računa od 1.661,6 miliona KM. Primici od finansijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 920 miliona KM.

Na strani rashoda i izdataka su izdaci za materijal, sitni inventar i usluge povećani za 41,5 miliona KM u odnosu na 2021. godinu, a u okviru ovoga se najznačajnije povećanje od 30 miliona KM odnosi na nabavku vakcina protiv COVID-19.(Next News) »Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *