Zbog ljekovitih svojstava koje posjeduje, pčelinji proizvod propolis bi trebalo da ima svaka kuća, poručuju apiterapeuti. Savršen je prirodni antibiotik,Read More

Propolis usporava rast bakterija

Read More

Demobilizirani branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti više prava na osnovu ovog zakona. Vlada Federacije BiH je, na današnjojRead More

Kakva prava dobijaju demobilisani borci i članovi njihovih porodica

Read More