Nazvana po plemenu Azra – “Der Asra” je jedna od najljepših ljubavnih legendi na Orijentu. A ta legenda kaže daRead More

Veliki svjetski pjesnik je autor čuvene sevdalinke “Kraj tanana šadrvana”

Read More

Temelji deset vjetroagregata buduće elektrane na platou Podveležja u potpunosti su završeni, a u toku je betoniranje preostalih pet temelja.Read More

Trafostanica VE ‘Podveležje’ uspješno priključena na prijenosnu mrežu

Read More